[1]
D. Smith, F. Siebert, and P. Kloppers, “Die impak van herbivorie en vuur oor tyd op die verspreiding van sekere morfologiese planteienskappe in die Kruger Nasionale Park”, SATNT, vol. 31, no. 1, p. 1 bladsy, May 2012.