[1]
J. Breedt, I. Brewer, A. Coetzer, L. van der Walt, and S. Cilliers, “Landskapsfunksionaliteit en plantdiversiteit in stedelike en landelike gefragmenteerde grasvelde in die Potchefstroom omgewing”, SATNT, vol. 31, no. 1, p. 1 bladsy, May 2012.