[1]
S. Booyens, D. de Vos, S. Barnard, and L. Coetzee, “Gevallestudie om die invloed van die SolarBees sowel as dosering op die waterkwaliteit van die Rietvleidam watersuiweringsaanleg te evalueer”, SATNT, vol. 31, no. 1, p. 1 bladsy, Apr. 2012.