[1]
T. Claassen, E. Henning, M. Kleynhans, C. Grobbelaar, and P. du Toit, “Die invloed van �n intensiewe opleidingsprogram op die Kardio Stres-indeks”, SATNT, vol. 31, no. 1, p. 1 bladsy, Mar. 2012.