Nöthling, J., Nöthling, J. and Myburgh, J. (2019) “’n Model om Nylkrokodileiers se volumes mee te skat nadat hulle uitgebroei het”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 38(1), pp. 14-25. Available at: http://satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/680 (Accessed: 26March2023).