Malan, F., Singleton, E., Landman, M., van Rooyen, P. and Conradie, J. (2016) “Die sintese, karakterisering, elektrochemiese eienskappe en katalitiese toepassing van nuwe [CpNiBr(NHK)]-komplekse”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 35(1), p. 2 bladsye. doi: 10.4102/satnt.v35i1.1423.