Neyt, N. and Riley, D. (2016) “’n Vloeichemiestrategie vir die sintese van neurologiese farmaseutiese middels”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 35(1), p. 1 bladsy. doi: 10.4102/satnt.v35i1.1413.