Stols, G., Venter, S. and Louw, E. (2016) “Faktore wat onderwysers se gebruik van GeoGebra vir Wiskundeonderrig beïnvloed”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 35(1), p. 8 bladsye. doi: 10.4102/satnt.v35i1.1366.