de Kock, J., De Kock, C. and De Kock, J. (2001) “C.G.S. de Villiers: Wetenskaplike en kultuurmens”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 20(3/4), pp. 117-120. doi: 10.4102/satnt.v20i3/4.260.