Office, E. (2001) “Die beroep op wetenskaplikheid in politieke, besigheids - en mediakringe”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 20(3/4), pp. 78-79. doi: 10.4102/satnt.v20i3/4.254.