Smith, D., Siebert, F. and Kloppers, P. (2012) “Die impak van herbivorie en vuur oor tyd op die verspreiding van sekere morfologiese planteienskappe in die Kruger Nasionale Park”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 31(1), p. 1 bladsy. doi: 10.4102/satnt.v31i1.306.