Ryan, M. and Berner, J. (2012) “Die gekombineerde effek van swaeldioksied en osoon lei tot ? afname in peroksidase-aktiwiteit van <i>Zea maize</i>”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 31(1), p. 1 bladsy. doi: 10.4102/satnt.v31i1.298.