Jacobs, A. (2012) “Die PREM swamversameling 1905 tot 2011: �n Oorsig van aktiwiteite”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 31(1), p. 1 bladsy. doi: 10.4102/satnt.v31i1.314.