Claassen, T., Henning, E., Kleynhans, M., Grobbelaar, C. and du Toit, P. (2012) “Die invloed van �n intensiewe opleidingsprogram op die Kardio Stres-indeks”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 31(1), p. 1 bladsy. doi: 10.4102/satnt.v31i1.283.