Ferreira, J. (2012) “Sal die �ewolusie� vanaf biologie na lewenswetenskappe �uitsterwing� van die vakgebied voorkom?”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 31(1), p. 5 bladsye. doi: 10.4102/satnt.v31i1.366.