Mentz, E. (2012) “Navorsing oor voorgraadse wiskundeonderrig: �n Suid-Afrikaanse perspektief”, Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, 31(1), p. 9 bladsye. doi: 10.4102/satnt.v31i1.32.