de Kock, J., C. De Kock, and J. De Kock. 2001. “C.G.S. De Villiers: Wetenskaplike En Kultuurmens”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt; 20 (3/4), 117-20. https://doi.org/10.4102/satnt.v20i3/4.260.