Office, Editorial. 2001. “Die Beroep Op Wetenskaplikheid in Politieke, Besigheids - En Mediakringe”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt; 20 (3/4), 78-79. https://doi.org/10.4102/satnt.v20i3/4.254.