Franzini, P.Z.N., H. van der Bank, and A. Dippenaar-Schoeman. 2012. “Genetiese, Morflogiese En Gedragsstudies Van Cyrtophora Spp . (Araneae: Araneidae) in Suid Afrika”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt; 31 (1), 1 bladsy. https://doi.org/10.4102/satnt.v31i1.339.