Breedt, J., Ivan Brewer, A. Coetzer, L. van der Walt, and Sarel Cilliers. 2012. “Landskapsfunksionaliteit En Plantdiversiteit in Stedelike En Landelike Gefragmenteerde Grasvelde in Die Potchefstroom Omgewing”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt; 31 (1), 1 bladsy. https://doi.org/10.4102/satnt.v31i1.279.