Booyens, S., D. de Vos, Sandra Barnard, and Leanne Coetzee. 2012. “Gevallestudie Om Die Invloed Van Die SolarBees Sowel As Dosering Op Die Waterkwaliteit Van Die Rietvleidam Watersuiweringsaanleg Te Evalueer”. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt; 31 (1), 1 bladsy. https://doi.org/10.4102/satnt.v31i1.282.