NÖTHLING, J.; NÖTHLING, J.; MYBURGH, J. ’n Model om Nylkrokodileiers se volumes mee te skat nadat hulle uitgebroei het. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, v. 38, n. 1, p. 14-25, 11 abr. 2019.