MALAN, F.; SINGLETON, E.; LANDMAN, M.; VAN ROOYEN, P.; CONRADIE, J. Die sintese, karakterisering, elektrochemiese eienskappe en katalitiese toepassing van nuwe [CpNiBr(NHK)]-komplekse. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, v. 35, n. 1, p. 2 bladsye, 29 jul. 2016.