NEYT, N.; RILEY, D. ’n Vloeichemiestrategie vir die sintese van neurologiese farmaseutiese middels. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, v. 35, n. 1, p. 1 bladsy, 29 jul. 2016.