FRANZINI, P.; VAN DER BANK, H.; DIPPENAAR-SCHOEMAN, A. Genetiese, morflogiese en gedragsstudies van Cyrtophora spp . (Araneae: Araneidae) in Suid Afrika. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, v. 31, n. 1, p. 1 bladsy, 30 maio 2012.