BOOYENS, S.; DE VOS, D.; BARNARD, S.; COETZEE, L. Gevallestudie om die invloed van die SolarBees sowel as dosering op die waterkwaliteit van die Rietvleidam watersuiweringsaanleg te evalueer. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;, v. 31, n. 1, p. 1 bladsy, 3 abr. 2012.