Janse, A., van der Walt, I., & Crouse, P. (2023). Die probleem met gebruikte voertuigbande: Plasmavergassing as oplossing. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 41(1), 124. Retrieved from http://satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/947