Bothma, J., Nel, W., & Fouché, R. (2023). ‘n Ondersteunende stelsel vir die toets van konsensus-algoritmes. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 41(1), 115. Retrieved from http://satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/939