Nöthling, J., Nöthling, J., & Myburgh, J. (2019). ’n Model om Nylkrokodileiers se volumes mee te skat nadat hulle uitgebroei het. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 38(1), 14-25. Retrieved from http://satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/680