Malan, F., Singleton, E., Landman, M., van Rooyen, P., & Conradie, J. (2016). Die sintese, karakterisering, elektrochemiese eienskappe en katalitiese toepassing van nuwe [CpNiBr(NHK)]-komplekse. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 35(1), 2 bladsye. https://doi.org/10.4102/satnt.v35i1.1423