de Kock, J., De Kock, C., & De Kock, J. (2001). C.G.S. de Villiers: Wetenskaplike en kultuurmens. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 20(3/4), 117-120. https://doi.org/10.4102/satnt.v20i3/4.260