Office, E. (2001). Die beroep op wetenskaplikheid in politieke, besigheids - en mediakringe. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 20(3/4), 78-79. https://doi.org/10.4102/satnt.v20i3/4.254