Office, E. (2002). Opsommings van referate gelewer tydens die jaarkongres van die Afdeling Biologie van die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns. Die kongres het plaasgevind op 19 Junie 2002 by die Departement So├Âlogie van die Universiteit van Stellenbosch. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 21(4), 157-162. https://doi.org/10.4102/satnt.v21i4.241