Franzini, P., van der Bank, H., & Dippenaar-Schoeman, A. (2012). Genetiese, morflogiese en gedragsstudies van Cyrtophora spp . (Araneae: Araneidae) in Suid Afrika. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 31(1), 1 bladsy. https://doi.org/10.4102/satnt.v31i1.339