Swiegelaar, C., & Pieters, R. (2012). Vestiging van ´┐Żn soogdierselkultuur wat (anti-) androgeenaktiwiteit in die omgewing waarneem en semi-kwantifiseer. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 31(1), 1 bladsy. https://doi.org/10.4102/satnt.v31i1.324