Ryan, M., & Berner, J. (2012). Die gekombineerde effek van swaeldioksied en osoon lei tot ? afname in peroksidase-aktiwiteit van <i>Zea maize</i>. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 31(1), 1 bladsy. https://doi.org/10.4102/satnt.v31i1.298