Claassen, T., Henning, E., Kleynhans, M., Grobbelaar, C., & du Toit, P. (2012). Die invloed van ´┐Żn intensiewe opleidingsprogram op die Kardio Stres-indeks. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 31(1), 1 bladsy. https://doi.org/10.4102/satnt.v31i1.283