Ferreira, J. (2012). Sal die �ewolusie� vanaf biologie na lewenswetenskappe �uitsterwing� van die vakgebied voorkom?. Suid-Afrikaans Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</I&gt;, 31(1), 5 bladsye. https://doi.org/10.4102/satnt.v31i1.366