(1)
Kruger, A.; Jansen van Rensburg, C.; van As, L. Oorsig Van Die Superorde Cladocera (Branchiopoda) in Die Vrystaatprovinsie. SATNT 2023, 41, 125.