(1)
Office, E. Die Beroep Op Wetenskaplikheid in Politieke, Besigheids - En Mediakringe. SATNT 2001, 20, 78-79.