(1)
Kantoor, R. <i>Suid-Afrikaanse Tydskrif Vir Natuurwetenskap En Tegnologie</I&gt; Volume 31, Nommer 1. SATNT 2013, 31, 1 bladsy.