(1)
Franzini, P.; van der Bank, H.; Dippenaar-Schoeman, A. Genetiese, Morflogiese En Gedragsstudies Van Cyrtophora Spp . (Araneae: Araneidae) in Suid Afrika. SATNT 2012, 31, 1 bladsy.