(1)
Breedt, J.; Brewer, I.; Coetzer, A.; van der Walt, L.; Cilliers, S. Landskapsfunksionaliteit En Plantdiversiteit in Stedelike En Landelike Gefragmenteerde Grasvelde in Die Potchefstroom Omgewing. SATNT 2012, 31, 1 bladsy.