[1]
Bothma, J., Nel, W. and Fouché, R. 2023. ‘n Ondersteunende stelsel vir die toets van konsensus-algoritmes. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;. 41, 1 (Feb. 2023), 115.