[1]
Nöthling, J., Nöthling, J. and Myburgh, J. 2019. ’n Model om Nylkrokodileiers se volumes mee te skat nadat hulle uitgebroei het. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;. 38, 1 (Apr. 2019), 14-25.