[1]
Malan, F., Singleton, E., Landman, M., van Rooyen, P. and Conradie, J. 2016. Die sintese, karakterisering, elektrochemiese eienskappe en katalitiese toepassing van nuwe [CpNiBr(NHK)]-komplekse. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;. 35, 1 (Jul. 2016), 2 bladsye. DOI:https://doi.org/10.4102/satnt.v35i1.1423.