[1]
Wooding, M., Aneck-Hahnb, N., Bornmanb, R., Rohwer, E. and Naudé, Y. 2016. Die ontleding van endokrienontwrigtende chemikalieë in water met behulp van sorptiewe ekstraksie, GC×GC-TOFMS en UPLC-MS/MS. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;. 35, 1 (Jul. 2016), 1 bladsy. DOI:https://doi.org/10.4102/satnt.v35i1.1416.