[1]
Office, E. 2001. Die beroep op wetenskaplikheid in politieke, besigheids - en mediakringe. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;. 20, 3/4 (Sep. 2001), 78-79. DOI:https://doi.org/10.4102/satnt.v20i3/4.254.