[1]
Franzini, P., van der Bank, H. and Dippenaar-Schoeman, A. 2012. Genetiese, morflogiese en gedragsstudies van Cyrtophora spp . (Araneae: Araneidae) in Suid Afrika. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;. 31, 1 (May 2012), 1 bladsy. DOI:https://doi.org/10.4102/satnt.v31i1.339.