[1]
Ryan, M. and Berner, J. 2012. Die gekombineerde effek van swaeldioksied en osoon lei tot ? afname in peroksidase-aktiwiteit van <i>Zea maize</i>. Suid-Afrikaans Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie / <i>South African Journal of Science and Technology</i&gt;. 31, 1 (May 2012), 1 bladsy. DOI:https://doi.org/10.4102/satnt.v31i1.298.